Terms of Service

BRUKERVILKÅR FOR PRISJEGERE APP, WEB OG FORUM

21.3.2023

Disse brukervilkårene (heretter kalt «Avtalen») regulerer din bruk av tjenestene som tilbys av Prisjegere App, Prisjegere.no og Prisjegere Forum (samlet kalt «Prisjegere»). Ved å bruke Prisjegere og dets tjenester, godtar du å være bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, kan du ikke bruke tjenestene.

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere disse vilkårene fra tid til annen. Hvis du har gitt oss din kontaktinformasjon, kan vi sende deg oppdaterte brukervilkår på e-post eller SMS. Det er ditt ansvar å regelmessig sette deg inn i de gjeldende vilkårene før du bruker tjenestene. Din fortsatte bruk av tjenestene etter at endringer trer i kraft, utgjør din aksept av endringene.

Standardvilkår for bruk av Prisjegeres tjenester

1.1. For å bruke Prisjegeres tjenester må du være 18 år eller eldre. Hvis du er under 18 år, kan du bruke tjenestene med samtykke fra en foresatt eller verge.

1.2. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer ved bruk av tjenestene.

1.3. Du må holde passordet ditt hemmelig og ikke dele det med andre.

1.4. Du skal ikke misbruke tjenestene eller prøve å misbruke dem.

1.5. Du kan holdes ansvarlig for ulovlig bruk, hatefulle ytringer eller annen ulovlig atferd ved bruk av tjenestene.

1.6. Du er ansvarlig for din atferd og for data som du gjør tilgjengelig for andre når du bruker tjenestene.

1.7. Du skal ikke dele eller oppfordre andre til å dele bilder, tekst eller ytringer som er ulovlige etter norsk lov.

1.8. Du skal ikke bruke tjenestene til å utføre eller oppfordre til å utføre straffbare handlinger.

1.9. Du skal ikke søke adgang til eller forsøke å benytte Prisjegeres private API utover den tilgangen som er gitt deg via bruk av tjenestene.

1.10. Du skal ikke kopiere, cache eller på annen måte replisere tjenestene.

1.11. Du skal ikke bruke webadresser (URL) i eget navn uten skriftlig samtykke fra Prisjegere.

1.12. Du skal ikke overføre fiendtlig programvare til tjenestene.

1.13. Du kan ikke holde Prisjegere ansvarlig for feil eller mangler ved tjenestene.

1.14. Brudd på disse vilkårene kan føre til umiddelbar utestengelse fra tjenestene.

Generelle vilkår for bruk av Prisjegeres tjenester

1. Juridisk ansvarsfraskrivelse

1.1 Prisjegere fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som oppstår som følge av bruk av tjenestene. Prisjegere gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, om at tjenestene vil være feilfrie, tilgjengelige eller tilstrekkelige for dine behov.

2. Personvern

2.1 Prisjegere behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Prisjegere vil bare bruke personopplysningene dine til formål som er beskrevet i personvernerklæringen vår, som du må godta for å bruke tjenestene.

3. Bruk av tjenestene

3.1 Prisjegere forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte din tilgang til tjenestene når som helst, av hvilken som helst grunn og uten varsel.

3.2 Prisjegere kan endre, oppdatere eller fjerne funksjonalitet fra tjenestene når som helst, uten varsel.

3.3 Du samtykker i å bruke tjenestene på en måte som ikke bryter med gjeldende lover og forskrifter, og ikke på noen måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller på annen måte påvirke tjenestenes funksjonalitet.

4. Opprettelse av brukerkonto

4.1. For å få tilgang til visse funksjoner eller tjenester på Prisjegere, kan det være nødvendig å opprette en brukerkonto.

4.2. Når du oppretter en brukerkonto, samtykker du til å gi nøyaktig og fullstendig informasjon om deg selv eller det selskapet du representerer, og oppdatere denne informasjonen om det endres.

4.3. Du samtykker til å beskytte ditt brukernavn og passord, og å ikke dele denne informasjonen med noen andre.

4.4. Hvis du tror at noen har fått tilgang til kontoen din uten ditt samtykke, må du varsle oss umiddelbart.

5. Bruk av brukerkonto

5.1. Du har ansvar for all aktivitet som skjer på kontoen din.

5.2. Du samtykker til ikke å bruke kontoen din til noen form for ulovlig eller uetisk aktivitet.

5.3. Du samtykker til å følge alle relevante lover og reguleringer som gjelder for bruk av tjenestene våre.

5.4. Du samtykker til å ikke handle på en måte som kan skade Prisjegeres omdømme eller interesser.

5.5. Du samtykker til å ikke prøve å omgå eller manipulere sikkerhetstiltakene på Prisjegeres tjenester eller systemer.

5.6. Du samtykker til å gi Prisjegere tillatelse til å bruke og behandle informasjonen du gir oss på en måte som er i tråd med personvernregler og personvernerklæringen.

6. Oppsigelse av brukerkonto

6.1. Du kan når som helst si opp brukerkontoen din. Brukerkontoen kan slettes i innstillingene for innlogget bruker, eller ved å kontakte Prisjegere.

6.2. Vi kan si opp brukerkontoen din og nekte deg adgang til tjenestene våre uten varsel dersom du bryter noen av vilkårene for bruk av kontoen din.

7. Opphavsrett og immaterielle rettigheter

7.1 Prisjegere eier og beholder alle immaterielle rettigheter til tjenestene, inkludert opphavsrett, varemerker, patentrettigheter og andre immaterielle rettigheter. Du må ikke kopiere, endre, distribuere eller på annen måte bruke Prisjegeres opphavsretts beskyttede materiale uten skriftlig tillatelse fra Prisjegere.

Øverst i skjemaet

8. Samtykke til markedsføring

8.1 Som registrert bruker av Prisjegere kan du motta nyhetsbrev eller markedsføring via epost for tjenestene eller fra samarbeidspartnere. Du kan endre innstillinger for samtykke til markedsføring på din brukerkonto.

8.2 Prisjegere vil ikke selge eller leie ut dine personopplysninger til tredjeparter for markedsføringsformål uten ditt samtykke.

9. Bruk av Prisjegeres tjenester i næringsvirksomhet

9.1 Prisjegeres tjenester er kun ment for personlig bruk og ikke for bruk i næringsvirksomhet eller salgsvirksomhet, med mindre dette er uttrykkelig avtalt mellom Prisjegere og næringsdrivende brukere.

9.2 For bruk av Prisjegeres tjenester i næringsvirksomhet eller salgsvirksomhet, vennligst kontakt Prisjegeres kundeservice for nærmere avtale.Nederst i skjemaet

10. Endringer i brukervilkårene

10.1 Prisjegere forbeholder seg retten til å endre disse brukervilkårene når som helst, uten varsel. Vi anbefaler at du jevnlig sjekker brukervilkårene for eventuelle endringer.

11. Lovvalg og tvisteløsning

11.1. Disse brukervilkårene er underlagt norsk lov.

11.2. Eventuelle tvister mellom deg og Prisjegere skal forsøkes løst i minnelighet.

11.3. Dersom tvisten ikke kan løses i minnelighet, skal den avgjøres av norske domstoler.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist